LEI DE ENERGIA SOLAR QUE AUMENTARÁ OS CUSTOS PASSA A VIGORAR A PARTIR DE 07 DE JANEIRO
LEI DE ENERGIA SOLAR QUE AUMENTARÁ OS CUSTOS PASSA A VIGORAR A PARTIR DE 07 DE JANEIRO
COMENTÁRIOS